Privacyverklaring

WIE ZIJN WIJ?

Wedding Dreamworx
Bouwkunststraat 32
2610 Wilrijk
www.weddingdreamworx.be
info@weddingdreamworx.be
BE0670.709.369

WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Wedding Dreamworx:

  • Om je een correcte dienstverlening aan te bieden (op grond van contractuele uitvoering, dus als je een product of dienst bij Wedding Dreamworx gekocht hebt)
  • Voor direct marketing en om je nieuwe producten en diensten aan te bieden (op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen)
  • Om contact met je op te nemen (als je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven)

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER JOU?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat je doet en welke toestemming je ons geeft.

Websitebezoek 

Als je onze website bezoekt, houden we volgende gegevens van jou bij: de pagina’s die je bezoekt, jouw geanonimiseerd ip- adres en een identificatie van je browser en computer-type.

Contact opnemen 

Als jij contact opneemt met Wedding Dreamworx via de website, deel je jouw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Je geeft toestemming om jouw gegevens te bewaren zodat we je kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren.

Het versturen van nieuwsbrieven 

Wedding Dreamworx stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het inschrijvingsformulier op de website van Wedding Dreamworx. Je meldt je hiervoor zelf aan en geeft daarmee toestemming om deze gegevens te verzamelen.

Statistische gegevens / analytics

De website van Wedding Dreamworx verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld de duur van je websitebezoek, je klikgedrag of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze informatie gebruiken we onze site te verbeteren of problemen correct te kunnen analyseren.

Cookies

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken: bekijk hier onze Cookie Policy.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS OVER JOU?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten en dienstverlening.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Convertkit. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@weddingdreamworx.be.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Wedding Dreamworx via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

MET WIE DELEN WE DEZE INFO EN HOE WORDEN JE GEGEVENS BEVEILIGD?

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen.

Jouw gegevens worden enkel met anderen gedeeld als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wedding Dreamworx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@weddingdreamworx.be.

WELKE RECHTEN HEB JE?

De GDPR (in het Nederlands: AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om je gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email contact op via info@weddingdreamworx.be.

Via de instellingen van jouw browser kan je de “cookies” die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Privacyverklaring versie 01.02 – laatst herzien februari 2023